SOKYO

News

Exhibition: Sokyo Gallery × sequence KYOTO GOJO [Weak Ties]

The Collaboration with sequence KYOTO GOJO hostel and Sokyo Gallery.

Friday, December 18, 2020 – Sunday, February 7, 2021
sequence KYOTO GOJO 1F
409 Gojokarasuma-cho, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan
Artist: Fuku Fukumoto, Machiko Hashimoto, Chikako Inaba, Toru Ishii, Tetsuya Ishiyama, Osamu Kojima, Toru Kurokawa, Toshiya Masuda, Jun Matsumura, Sayaka Shingu, Etsuko Tajima, Kozo Takeuchi

sequence KYOTO GOJO
https://www.sequencehotels.com/kyoto-gojo/eng/

PAGETOP