SOKYO

ArtFairs

Design Miami 2019

3 - 8, December, 2019

Artists:
Kunihiro Akinaga
Chie Aoki
Sara Flynn
Sueharu Fukami
Machiko Hashimoto
Yoon Heechang
Toru Ishii
Joe Isanako
Kazuhito Kawai
Satoshi Kino
Osamu Kojima
Toru Kurokawa
Jun Matsumura

» Installation View

PAGETOP