SOKYO

ArtFairs

artKYOTO 2019

6 - 9, September, 2019

We are going to participate in the artKyoto at NIJO-JO Castle.

Preview: Friday, 6 September, 11:00-20:00
Open Hours: Saturday, 7, September, 11:00-20:00
	           Sunday, 8, September, 11:00-20:00
	           Monday, 9, September, 11:00-16:00

Artists
Chie Aoki
Kuhiniro Akinaga
Daisuke Iguchi
Toru Kurokawa
Yuki Nara
Jun Matsumura
Yoon Heechang
PAGETOP